forbot
Harkov TEHNOTKAN, OOO
+38 (067) 579-75-38
  • Harkov TEHNOTKAN, OOO
  • Danh mục hàng
  • Vải kỹ thuật

Vải kỹ thuật

Vải kỹ thuật
Đang có sẵn 
Nhóm: Vải kỹ thuật
Vải polyester
Đang có sẵn 
Nhóm: Vải polyester
Vải kỹ thuật
Đang có sẵn 
Nhóm: Vải kỹ thuật
Vải len
Đang có sẵn 
Nhóm: Vải len
Vải làm sàng
Đang có sẵn 
Nhóm: Vải làm sàng
Vải polypropylene
Đang có sẵn 
Nhóm: Vải polypropylene
Vải làm đai
Đang có sẵn 
113.40 UAH
Nhóm: Vải làm đai
Vải kỹ thuật
Đang có sẵn 
Nhóm: Vải kỹ thuật
Vải kỹ thuật
Đang có sẵn 
Nhóm: Vải kỹ thuật
Vải polyamide
Đang có sẵn 
Nhóm: Vải polyamide

Mô tả

Giá sốt trên Vải kỹ thuật tại Kharkov (Ukraina) từ công ty Harkov TEHNOTKAN, OOO. Có nhiều lựa chọn sản phẩm chất lượng với giá cả phải chăng.