forbot

Harkov TEHNOTKAN, OOO

+38 (067) 579-75-38
  • Harkov TEHNOTKAN, OOO
Quầy trưng bày
Vải để lọc
Vải để lọc
Tấm vải không dệt
Tấm vải không dệt
Vải waffle bông
Vải waffle bông
Vải làm sàng
Vải làm sàng
Vải tráng dầu hắc ín
Vải tráng dầu hắc ín
Vải kỹ thuật
Vải kỹ thuật
Vải kỹ thuật
Vải kỹ thuật
Vải bông
Vải bông
Vải để lọc
Vải để lọc
Đĩa đánh bóng
Đĩa đánh bóng
Vải làm đai
Vải làm đai
113.40 UAH
Liên hệ

Địa chỉ

Ukraina,  Kharkov region,  Kharkov,  61017,  st. Bolshaya Panasovskaya (byvsh. Kotlova) 115, office 603; 604

Thủ trưởng

Zhernovoj Vitalij Ivanovich

Điện thoại của doanh nghiệp

Ban Giám đốc
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
Phòng Kinh doanh
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
Phòng Cung ứng
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ
Đĩa đánh bóng
Đang có sẵn 
Nhóm: Đĩa đánh bóng
Vải làm sàng
Đang có sẵn 
Nhóm: Vải làm sàng
Vải kỹ thuật
Đang có sẵn 
Nhóm: Vải kỹ thuật
Vải lót vlieseline
Đang có sẵn 
Nhóm: Vải lót vlieseline
Vải polyester
Đang có sẵn 
Nhóm: Vải polyester
Vải để lọc
Đang có sẵn 
Nhóm: Vải để lọc
Vải kỹ thuật
Đang có sẵn 
Nhóm: Vải kỹ thuật
Vải để lọc
Đang có sẵn 
Nhóm: Vải để lọc
Đang có sẵn 
Vải waffle bông
Đang có sẵn 
Nhóm: Vải waffle bông
Vải để lọc
Đang có sẵn 
Nhóm: Vải để lọc
Vải để lọc
Đang có sẵn 
130.02 UAH
Nhóm: Vải để lọc

Mô tả

Toàn bộ số sản phẩm và dịch vụ của công ty Harkov TEHNOTKAN, OOO. Tất cả thông tin về Harkov TEHNOTKAN, OOO tại Kharkov (Ukraina).